Galeria
(37117)
Katalog firm
(84)
TeleKrosno
(1481)
Kontakt
@

Społeczeństwo » Ludzie

Zasłużeni dla Krosna

Nagroda Prezydenta Miasta Krosna „Za zasługi dla Krosna” to najbardziej prestiżowa nagroda miejska, przyznawana osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się miastu lub dzięki którym miasto zostało zauważone w kraju i poza granicam. W tym roku laureatami nagrody zostali: Anna i Adam Münzbergerowie, Władysław Tlałka oraz O. Tadeusz Pobiedziński. Medale wręczono im dzisiaj podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krosna.

Anna i Adam Münzbergerowie otrzymali nagrodę za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz krzewienia kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta  oraz za popularyzację Krosna poprzez twórczość muzyczną. Wnioskodawcą nagrody jest Prezydent Miasta Krosna.

Anna i Adam Münzbergerowie

Anna i Adam Münzbergerowie to krośnianie, organizatorzy życia kulturalnego w mieście. Założyciele Prywatnej Szkoły Muzycznej Pro Musica. Znakomici wychowawcy i pedagodzy krzewiący kulturę muzyczną wśród dzieci i młodzieży.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu, ogromnej pasji i zamiłowaniu do muzyki w trakcie swej pracy pedagogicznej gromadzili wokół siebie uzdolnionych muzycznie uczniów tworząc chóry, orkiestry szkolne oraz zespoły instrumentalne i wokalne. Pani Anna kierowała m. in. Chórem Echo ZNP oraz Chórami Studium Nauczycielskiego. Pan Adam natomiast przez wiele lat prowadził zespół „Jacy-tacy” i słynny zespół „Vitro–Band”, który wielokrotnie reprezentował miasto Krosno na imprezach ogólnopolskich oraz poza granicami kraju. Patronował pracy artystycznej takich osobowości jak Lora Szafran czy Iwona Konieczkowska. Podopieczni Państwa Münzbergerów odnoszą dziś liczne sukcesy, przynosząc rozgłos dla Krosna.

 Za swoją działalność dydaktyczną i artystyczną Pani Anna odznaczona została Srebrnym Krzyżem Zasługi, a Pan Adam Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Państwo Münzbergerowie uhonorowani zostali tytułem „Człowiek roku” oraz otrzymali nagrodę Prezydenta Miasta Krosna w dziedzinie kultury. 


 

Władysław Tlałka otrzymał nagrodę za pracę społeczną na rzecz propagowania idei krwiodawstwa, ochrony zdrowia i wolontariatu wśród mieszkańców miasta Krosna. Wnioskodawca – Oddział Rejonowy PCK Krosno.

Władysław Tlałka

Władysław Tlałka to wybitny lekarz, Radny Miasta Krosna (kadencja 1998-2002), niestrudzony działacz społeczny od wielu lat związany z organizacją czerwonokrzyską.  Od dziewięciu kadencji pełni funkcję prezesa PCK w Krośnie. W latach 2001-2004 zastępca prezesa Zarządu Podkarpackiego PCK w Rzeszowie. Inicjator powołania dwudziestu klubów HDK PCK na terenie Krosna i powiatu krośnieńskiego. Pomysłodawca nadania imienia Ronda Honorowych Dawców Krwi w Krośnie.

Od 1961 roku zaangażowany w tworzenie i rozwijanie działalności Punktów Opieki nad Chorym w Domu. Jego wrażliwość na los ludzi samotnych i chorych przejawia się w częstych wizytach u podopiecznych PCK, którym służy poradą i życzliwością. Swoją długoletnią i bardzo aktywną pracą społeczną zyskał wielkie uznanie i szacunek.

Wyróżniony licznymi odznaczeniami, m. in. „Zasłużony dla Wolontariatu”, „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, „Kryształowym Sercem”, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz w 2013 roku medalem „Wierny Przysiędze Hipokratesa".


 

O. Tadeusz Pobiedziński otrzymał nagrodę za osobiste zaangażowanie i trud włożony w utrwalenie kultu  Matki Bożej Murkowej  zwieńczone Aktem Koronacji Obrazu oraz Ustanowieniem Matki Bożej Murkowej Patronką Miasta Krosna, również za inicjowanie i organizowanie wydarzeń integrujących mieszkańców Krosna. Wnioskodawcą była Rada Duszpasterska Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

O. Tadeusz Pobiedziński

 O. Tadeusz Pobiedziński - Franciszkanin, absolwent teologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. W 2001 roku przybył do klasztoru Franciszkanów w Krośnie, gdzie pełni obowiązki wikariusza. Jako duszpasterz akademicki sprawuje pieczę duchową nad młodzieżą studiującą w PWSZ w Krośnie.

Inicjator i współtwórca wielu przedsięwzięć na terenie miasta, m. in. konferencji naukowej „Siedem wieków obecności Franciszkanów w Krośnie oraz sympozjum teologicznego „Matka Boża Murkowa – Obrończyni Wiary”. Od 2007 roku organizator Jarmarku Franciszkańskiego, który na stałe wpisał się w miejskie kalendarium.

Główny inicjator i organizator koronacji słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Murkowej oraz ustanowienia Matki Bożej Murkowej w 2010 roku Patronką Miasta Krosna.

 

Zobacz:

Zdjęcia  z uroczystej sesji Rady Miasta Krosna

Relacja filmowa z uroczystości
Grzegorz Skwara
2013-06-15
Tagi : Krosno medal zasługi dla Krosna Anna Adam Münzbergerowie Władysław Tlałka O. Tadeusz Pobiedziński

Podziel się :


Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz:


       Podpis :      

Komentarze (0):
Facebook