Galeria
(37117)
Katalog firm
(84)
TeleKrosno
(1481)
Kontakt
@

Społeczeństwo » Homo homini

Nagrodzeni za wrażliwość na potrzeby innych

Państwo Jadwiga i Wojciech Irzyk, Danuta Kowalczyk oraz Firma Nowy Styl Sp. z o.o. zostali nagrodzeni przez Prezydenta Miasta Krosna nagrodami "Za wrażliwość na potrzeby społeczne Krosna i jego mieszkańców". Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel Ostrowskiej uhonorowała statuetkami „Otwarte serce” Józefa Guzika właściciela Piekarni, Sylwestra Zubrzyckiego właściciela Agencji Ochrony ZUBRZYCKI oraz Zbigniewa Limbergera, Edwarda Markowicza i Eugeniusza Zagórskiego właścicieli Fiat Auto-Service.

Po raz drugi Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel Ostrowskiej pod patronatem Prezydenta Miasta Krosna zorganizowała Bal Charytatywny. Całkowity dochód z balu i towarzyszącej mu aukcji przekazany zostanie na potrzeby podopiecznych fundacji. W tym roku aukcja okazała się wielkim sukcesem gdyż przedmioty przekazane na ten szczytny cel wylicytowano na łączną kwotę ponad 28,5 tys. zł. Największą kwotę uzyskano za dzieło Pani Iwony Wójtowicz, dużym zainteresowaniem licytujących cieszyły się również obrazy Ryszarda Kryńkiego.

 

Bal był okazją do uhonorowania osób, szczególnie wrażliwych na potrzeby innych.  Fundacja Otwartych Serc  swoimi statuetkami nagrodziła dobroczyńców od wielu już lat wspierających działania fundacji i podejmowane przez nich inicjatywy: Józefa Guzika właściciela Piekarni, Sylwestra Zubrzyckiego właściciela Agencji Ochrony ZUBRZYCKI oraz Zbigniewa Limbergera, Edwarda Markowicza i Eugeniusza Zagórskiego właścicieli Fiat Auto-Service.

 

Nagrodzeni przez Fundację Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel Ostrowskiej oraz Prezydenta Miasta Krosna

Nagrodzeni (od lewej) Sylwester Zubrzycki, Józef Guzik, Zbigniew Limberger, Wojciech i Jadwiga Irzyk, Danuta Kowalczyk oraz  Dariusz Frydrych (nowy Styl) (foto: UMK)

 

Dużo emocji i wzruszeń dostarczyły Nagrody Prezydenta Miasta. Uhonorowano bowiem mieszkańców miasta, którzy swoje życie podporządkowali bezinteresownej pomocy innym. 

Państwo Jadwiga i Wojciech Irzyk – od 2002 roku sprawują na terenie miasta Krosna funkcje rodziny zastępczej niezawodowej. Wychowali troje biologicznych dzieci, z których jedno jest osobą niepełnosprawną. Troski i trudy związane z wychowaniem własnych dzieci nie stanowiły dla Państwa Irzyków przeszkody w przyjęciu i otoczeniu troskliwą opieką niemowląt pozostawionych w szpitalu przez biologiczne matki. Często opiekowali się nawet trojgiem dzieci jednocześnie. Niejednokrotnie przyjmowane przez Państwa Irzyków dzieci wymagały specjalistycznej opieki oraz długotrwałej rehabilitacji. W okresie 10 lat działalności w rodzinie Państwa Irzyków swój dom znalazło 36 dzieci,

z których większość trafiła do rodzin adopcyjnych. Wypełniając obowiązki związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej Państwo Irzykowie kierują się dobrem dzieci. Znają ich potrzeby i możliwości. Zawsze otaczają je rodzicielską miłością.

Danuta Kowalczyk – niestrudzona działaczka społeczna, założycielka i od ponad 20 lat przewodnicząca Towarzystwa Rodzin Wielodzietnych w Krośnie. Założycielka świetlicy socjoterapeutycznej w Osiedlowym Domu Kultury na Osiedlu Traugutta. Zaangażowana w niesienie pomocy potrzebującym. Inicjatorka licznych akcji społecznych, zbiórek żywności. Organizatorka obozów i wyjazdów kolonijnych dla dzieci. Z wielkim oddaniem zaangażowana w realizację ogólnopolskich programów profilaktycznych, m.in. „Stop przemocy” czy „Dorastam bezpiecznie”. Za swoją działalność w 1994 roku Pani Danuta otrzymała tytuł Indywidualności Roku. Uzyskała również dwie nominacje do tytułu Człowieka Roku.

Prezydent Krosna swoją statuetkę przyznał również Spółce Nowy Styl, która od wielu lat realizuje program wsparcia instytucji i stowarzyszeń pracujących z dziećmi i dla dzieci. Każdego roku firma Nowy Styl organizuje dla swoich podopiecznych wyjazdy wakacyjne, imprezy kulturalne i sportowe oraz noworoczne bale. Domy dziecka oraz instytucje charytatywne wyposażane są w niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sprzęty. Dzieci otrzymują zabawki i pomoce naukowe, a najzdolniejsi podopieczni stypendia. Firma angażuje się również w ogólnopolskie akcje społeczne. Za swoją działalność odznaczona została licznymi nagrodami, m.in. statuetką „Miłosiernego Samarytanina”, nagrodą „Mocni Wizerunkiem”, medalem „Pro Memoria Grata”, tytułem „Darczyńca Roku” oraz w 2012 r. statuetką „Za wrażliwość na potrzeby społeczne Krosna i jego mieszkańców”.

 

 
UM Krosna
2013-02-04
Tagi : Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel Ostrowskiej, Jadwiga i Wojciech Irzyk, Danuta Kowalczyk, Nowy Styl, Sylwestr Zubrzycki, Zbigniew Limberger, Edward Markowicz, Eugeniusz Zagórski

Podziel się :


Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz:


       Podpis :      

Komentarze (0):
Facebook