Galeria
(35828)
Katalog firm
(84)
TeleKrosno
(1390)
Kontakt
@

Publiczne » Samorząd

Absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2011 rok

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego otrzymał absolutorium. Na dzisiejszej sesji obradująca w pełnym składzie Rada Powiatu Krośnieńskiego pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2011 rok i jednogłośnie udzieliła Zarządowi absolutorium.

Przed głosowaniem uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe i wykonanie budżetu zabrał głos starosta Jan Juszczak jeszcze raz przybliżając radnym najistotniejsze wielkości budżetowe.

Prognozowane dochody Powiatu Krośnieńskiego w roku 2011 miały wynieść 73 049 577 zł., w ciągu roku zostały jednak zwiększone o ponad 3 miliony. Zostały wykonane w kwocie 75 107 590 zł, co stanowi 98,4% planu ustalonego przez Radę Powiatu.

Wydatki zaplanowano na kwotę 78 645 352 zł, i podobnie jak dochody, zostały w ciągu roku zwiększone o ponad 3 miliony złotych. Na koniec roku 2011 miały wynieść 82 420 129 zł. Zrealizowano je w kwocie 79 956 803 zł, czyli na poziomie 97 %.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 66 366 096 zł, a wydatki bieżące 62 141 694 zł. (69% ogółu wydatków) Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 8 741 493 zł., zaś wydatki majątkowe w wysokości 17 815 108 zł.

- Wydatki majątkowe w stosunku do naszego budżetu są na dobrym poziomie – oceniał składniki budżetu starosta. - Ten procent pokazuje, że powiat wiele inwestuje. W wydatkach majątkowych zrealizowane zostały dwie duże inwestycje. Jedna na gminie Wojaszówka, to jest kwota prawie 6,5 mln złotych, druga w Jedliczu – kwota przekraczająca 5,5 mln złotych. Wykonano również przebudowę zabytkowego mostu w Iwoniczu, to jest kwota prawie 1 800 tys. złotych.

Planowany deficyt po zmianach miał wynieść 6 055 068 złotych. W rzeczywistości wyniósł 4 849 213 zł., czyli planowany był na 7,9 %, a wykonany wyniósł 6,4%.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011 wynosiły 15 200 000 złotych i stanowiły 20,2 % wykonanych dochodów. Do ustawowych pułapów powiat ma jeszcze spory zapas. - W ciągu minionego roku zobowiązania z zaciągniętych kredytów wzrosły tylko o 1 milion 550 tysięcy złotych – podkreślał starosta.

Swoje wystąpienie zakończył podziękowaniami za dobra współpracę skierowanymi  do członków Zarządu Powiatu Krośnieńskiego, Skarbnika i Sekretarza Powiatu, Radnych oraz  na ręce naczelników dla wszystkich pracowników  Starostwa  Powiatowego w Krośnie i jednostek organizacyjnych.

 

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Krośnieńskiego

Po zapoznaniu się ze:

-         sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2011 rok,

-         sprawozdaniem finansowym,

-         opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,

-         informacją o stanie mienia Powiatu Krośnieńskiego,

-         stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

radni podjęli jednomyślnie uchwałę udzielającą  absolutorium Zarządowi Powiatu.
 

To kolejne absolutorium, które Zarząd Powiatu pod kierownictwem starosty Jana Juszczaka otrzymał jednogłośnie. I po raz kolejny starosta był zaskoczony takim wynikiem. - Takie głosowanie będzie nas motywowało do dalszych działań -  podkreślił Starosta dziękując radnym za otrzymane poparcie.

 Relacja filmowa z uchwalania absolutorium na TeleKrosno.pl
Grzegorz Skwara
2012-06-20
Tagi : powiat krośnieński, Rada Powiatu, Zarząd Powiatu, sesja, absolutorium

Podziel się :


Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz:


       Podpis :      

Komentarze (0):