Galeria
(37117)
Katalog firm
(84)
TeleKrosno
(1481)
Kontakt
@

Co wiemy o ropie naftowej?

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce ogłasza szóstą edycję konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod tytułem: Co wiemy o ropie naftowej?

Podstawowym celem konkursu jest popularyzacja działalności Muzeum, popularyzacja działalności naukowej, patriotycznej i społecznej twórcy przemysłu naftowego- Ignacego Łukasiewicza oraz rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

Uczestnikom konkursu pozostawiamy dowolność w wyborze techniki pracy.

 Regulamin konkursu

 

Organizator konkursu:

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

w Bóbrce

 

Cel konkursu:

Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży tematyki dotyczącej przemysłu naftowego oraz działalności społecznej, patriotycznej i naukowej Ignacego Łukasiewicza,

 

Zainteresowanie dzieci i młodzieży działalnością Muzeum Przemysłu Naftowego

 i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce,

 

Pobudzenie aktywności twórczej młodych plastyków.

 

Temat konkursu:

 

Co wiemy o ropie naftowej?   Edycja VI

 

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież szkół powiatu krośnieńskiego,

Konkurs prowadzony jest w trzech grupach wiekowych:

 

  I -  uczniowie szkół podstawowych klasy 0-III

  II - uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI

  III - uczniowie szkół gimnazjalnych

 

Uczestnicy wykonują prace w dowolnych technikach plastycznych,

Format prac dowolny,

Prace powinny być szczegółowo i czytelnie opisane. Opis powinien zawierać:

 

- Imię i nazwisko autora.

- Wiek autora, numer kategorii wiekowej.

- Tytuł pracy.

- Nazwę, adres, telefon, e-mail szkoły.

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych.

 

Wszystkie informacje należy umieścić w kopercie, którą należy trwale przymocować do odwrotnej strony pracy.

Maksymalna ilość prac z jednej placówki - 10,

Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, które wcześniej nie były nagradzane i publikowane,

Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

 

Kryteria oceny prac:

  1. Prace zostaną ocenione w trzech grupach wiekowych.
  2. Przy ocenie  brane będą pod uwagę:

a)      Twórcza pomysłowość i wyobraźnia autora,

b)      Estetyka wykonania prac.

Do wyłonienia laureatów uprawnione będzie jury powołane przez  Dyrektora Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce

 

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Z nagrodzonych prac powstanie wystawa, która będzie eksponowana w Muzeum lub na stronie internetowej www.bobrka.pl .

 

 

Terminy:

Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa: 30 kwietnia 2013 r.

Prace należy wysłać lub doręczyć na adres:

 

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

Bóbrka

38-458 Chorkówka

 

Koperta powinna zawierać dopisek Konkurs plastyczny oraz numer grupy wiekowej.

 

Dodatkowe informacje:

Michał Górecki

m.gorecki@bobrka.pl

tel. (013) 43 33 478

      (013) 43 33 588

 

Postanowienia końcowe:

Autor pracy zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie.

Praca staje się własnością organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac
Grzegorz Skwara
2013-01-21
Tagi : powiat krośnieński, Bóbrka, skansem, muzeum, plastyka

Podziel się :


Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz:


       Podpis :      

Komentarze (0):
Facebook